Šķidrums biotualetei

10.00

Kategorijas:

Apraksts

Zīmols Septik
Tilpums 1 l
Aromāts: Ābols.

Brīdinājums par ķīmisko vielu P102 Sargāt no bērniem., P280 Izmantot aizsarg cimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus / sejas aizsargus.,

P302+P350 saskarē ar ĀDU: Maigi nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu., P333+P313 Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: iet pie ārsta.